دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
کارگاه آموزشی خط تولید پروتئین تک سلولی

کارگاه آموزشی خط تولید پروتئین تک سلولی

17 تیر 1403
1815
کارگاه آموزشی خط تولید پروتئین تک سلولی

کارگاه آموزشی خط تولید پروتئین تک سلولی

Image