دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

کارگاه آموزشی خط تولید پروتئین تک سلولی

کارگاه آموزشی خط تولید پروتئین تک سلولی

کارگاه آموزشی خط تولید پروتئین تک سلولی

Image
کارگاه آموزشی خط تولید پروتئین تک سلولی