دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
نشست مدیران امور دانشجویان شاهد و ایثارگر منطقه 2 کشور

نشست مدیران امور دانشجویان شاهد و ایثارگر منطقه 2 کشور

23 اردیبهشت 1403
1148
عمومی
نشست مدیران امور دانشجویان شاهد و ایثارگر منطقه 2 کشور

نشست مدیران امور دانشجویان شاهد و ایثارگر منطقه 2 کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نشست مدیران امور دانشجویان شاهد و ایثار گر منطقه 2 کشور با حضور دکتر داداش پور معاون وزیر و دکتر سید فردین تقی زاده مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان در سالن کنفرانس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد.
دکتر داداش پور در این نشست بیان نومد معاونت دانشجویی سعی داردتحولی در نگاه به موضوع دانشجویان شاهد و ایثار گردر مجموعه سازمان امور دانشجویان ایجاد کند و باید در حوزه های مختلف تلاشمان را در وظایفی که به دانشجویان شاهد و ایثارگر ارتباط دارد، متمرکز کنیم .
معاون دانشجویی وزارت علوم ادامه داد: سازمان امور دانشجویان سازمانی است که مسائلی که در حوزه شاهد و ایثارگر انجام می دهد در ماموریت های سازمان نمی گنجد و به عبارت دیگر امور شاهد و ایثارگر وظایفش فراتر از ماموریت های اصلی سازمان امور دانشجویان می باشد.
دکتر داداش پور اظهار داشت: از جمله بحث هایی که در ادارات داریم از آموزش تا امور فرهنگی را باید به صورت متمرکز انجام دهیم به همین دلیل گفته می شود امور شاهد و ایثارگر باید فرا بخشی باشد.
دکتر داداش پور بیان نمود: اقداماتی که در امور شاهد و ایثارگر انجام شده است بسیار گسترده بوده و آخرین اقدام که در تابستان انجام می شود بحث توانمند سازی اقتصادی و ورود به حوزه های کار آفرینی است که این اقدام به این دلیل است که برنامه هفتم توسعه به وزارت علوم برنامه داده است که بخش مهارتی خور را تقویت نماید.
دکتر مرادی ضمن خیر مقدم به مهمانان بیان نمود: ما خود را وامدار خانواده شاهد و ایثارگر می دانیم و هر زمانی که بحث این گروه مطرح می شود به یاد یک قطعه از پازل بزرگی در تاریخ کشور با نام دفاع مقدس می افتیم.
ایشان ادامه داد: شاخص های که رهبر انقلاب در مورد خانواده بزرگ شاهد و ایثارگر مطرح می کنند اول عزتمندی فرزندان شهدا، دوم توانمند سازی فرزندان شهدا و ایثارگر و در آخر هویت بخشی فرزندان شهدا سه شاخصه ای است که رهبری بیان می نماید.
وی اظهار داشت: به نظر می رسد نقاط ضعف در بحث فرزندان شاهد و ایثارگردر داخل دانشگاه داریم یکی از بخش های کلیدی پل ارتباطییا زنجیره ارتباطی بانسل قبل و نسل جدید را به چه صورتی می توانیم برقرار کنیم.
دکتر مرادی افزود: تکلیف بخش امور شاهد و ایثار گر دانشگاه در این زمان این است که بخش هویت سازی خانواده شاهد و ایثارگر را تقویت نماید.
شایان ذکر است که در این نشست جناب آقای خرمانی رییس اداره امور شاهد و ایثارگر دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل حضور داشتند.
 
روابط عمومی دانشگاه
نشست مدیران امور دانشجویان شاهد و ایثارگر منطقه 2 کشور
نشست مدیران امور دانشجویان شاهد و ایثارگر منطقه 2 کشور
نشست مدیران امور دانشجویان شاهد و ایثارگر منطقه 2 کشور
نشست مدیران امور دانشجویان شاهد و ایثارگر منطقه 2 کشور
نشست مدیران امور دانشجویان شاهد و ایثارگر منطقه 2 کشور
نشست مدیران امور دانشجویان شاهد و ایثارگر منطقه 2 کشور
https://ausmt.ac.ir/n/1499