اطلاعیه فراخوان ورزشی
10/18/2021 10:27:55 AM 686

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند، معاونت دانشجویی دانشگاه جهت برگزاری دوره ها و تشکیل تیمهای ورزشی از دانشجویانی که قصد فعالیت ورزشی دارند با اولویت ذیل دعوت به همکاری می آورد.
- دانشجویانی که فعالیت حرفه ای یا نیمه حرفه ای در رشته های مختلف ورزشی دارند
- دانشجویان دارای مقام قهرمانی
- دانشجویانی که کارت مربیگری یا توانایی آموزش رشته خاصی را دارند
- دانشجویان با استعداد مناسب در یک رشته ورزشی
افراد متقاضی با رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه (آقای روشن) با شماره داخلی 146 تماس برقرار نمایند.

0 نظر
ثبت نظر