اولین جلسه کمیته مداخله و پیشگیری در بحران مسائل سلامت دانشجویان
10/26/2022 4:22:21 PM 482

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، اولین جلسه کمیته مداخله و پیشگیری در بحران مسائل سلامت دانشجویان با حضور معاون دانشجویی، رئیس مرکز مشاوره، مدیر حراست و مشاوران دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه برگزاری کارگاه های مهارت های زندگی دانشجویان، فعال کردن ظرفیت همیاران سلامت و حضور مشاوران در خوابگاه های دانشجویی مورد تایید قرار گرفت.

 

معاونت امور دانشجویی

روابط عمومی دانشگاه

0 نظر
ثبت نظر