درباره کمیسیون موارد خاص
10/16/2021 12:38:56 PM | 343

معرفی و شرح فعالیت های کمیسیون موارد خاص دانشگاه:
کمیسیون موارد خاص دانشگاه زیر نظر معاونت دانشجویی فعالیت می نماید. وظیفه این کمیسیون کمک به دانشجویانی است که جریان تحصیل آنها به هر دلیلی با مشکل مواجه شده و حل آن با مقررات و آیین نامه های آموزشی موجود ممکن نمی باشد.

اعضای کمیسیون موارد خاص دانشگاه متشکل از: رییس دانشگاه، معاون دانشجویی دانشگاه، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه، مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و 3 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه می باشد.

اختیارات کمیسیون موارد خاص دانشگاه:
کمیسیون موارد خاص به پرونده دانشجویان ذیل رسیدگی خواهد کرد. این دانشجویان می توانند درخواست خود را با ذکر دلائل مثبته و مدارک لازم به صورت اسکن شده، به انضمام فیش حق بررسی کمیسیونی که مبلغ و شماره حساب آن در سایت معاونت دانشجویی درج گردیده است، در سامانه سجاد بارگزاری نمایند.
دانشجویانی که امکان رسیدگی به موضوع درخواست آنان در اداره آموزش وجود نداشته و تقاضای آنان خارج از اختیارات آیین نامه آموزشی میباشد.
دانشجویانی که به هر دلیل منع آموزشی داشته و در مرحله اخراج از دانشگاه قرار گرفته اند.
دانشجویانی که به هر دلیلی موفق به ثبت نام در موعد مقرر تقویم آموزشی نشده و نامه عدم مراجعه آنان صادر گردیده است.
دانشجویان سهمیه شاهد و ایثارگر پس از بررسی در کمیته شاهد و ایثار دانشگاه در صورت عدم امکان کمک از ناحیه اداره آموزش یا شورای آموزشی.
آن دسته از دانشجویان مقطع کارشناسی که شرایط تعریف شده در سامانه نقل و انتقال وزارت علوم را ندارند و دارای مشکلات خاص می باشند.
کلیه دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد که با داشتن دلایل خاص درخواست مهمان یا انتقال دارند.
دانشجویان متقاضی افزایش سنوات مازاد بر سنوات آموزشی تعریف شده در تمامی مقاطع