مرکز مشاوره
11/24/2021 9:35:53 AM | 499

 • کارشناس مرکز مشاوره دانشگاه:  سیده مائده حسینی
  شماره تماس: 135

  اهداف:
  - پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی، حفظ و ارتقای سطح بهداشت روان، شادکامی و نشاط دانشجویان و ارائه خدمات مشاوره ای درمانی به دانشجویان درگیر مشکلات و یا اختلالاتی در سازگاری فردی، حرفه ای و دوران تحولی و...
  - کمک به دانشجویان در جهت شناخت توانمندی ها و استعدادها و علایق آن ها در زمینه های مختلف تحصیلی و غیر تحصیلی
  - کمک به دانشجویان و کارکنان دانشگاه جهت توانمند سازی و ارتقای سلامت روان به منظور دستیابی به اهداف آموزشی - فردی و ماموریت های شغلی و اجتماعی و مشارکت در ایجاد فضای سالم، امن و آرام در دانشگاه

  وظایف:
  - انجام فعالیت های پیشگیرانه (برگزاری کارگاه های آموزشی، تهیه بروشور و مطالب آموزشی و...)، مداخلات اولیه (غربالگری و انجام خدمات مشاوره و روان درمانی)
  - مداخله های مشورتی همچون صدور کاربرگ برای کمیسیون موارد خاص و...
  - کمک به دانشجویان در جهت شناخت و پایندگی و عمل به نظام ارزش های حاکم بر جامعه
  - کمک به دانشجویان برای سازگاری و تعامل سازنده در دانشگاه با همکلاسی ها، اساتید و کارکنان دانشگاه
  - محل مسائل و مشکلات روان شناختی، عاطفی، تحصیلی و خانوادگی دانشجویان
  - مشاوره تحصیلی و حل مشکلات مرتبط با پیشرفت تحصیلی
  - پیشگیری از آسیب های اجتماعی و رفتارهای پر خطر دانشجویان در سطح دانشگاه و خارج از دانشگاه
  - ارائه خدمات مشاوره ای پیش از ازدواج و خانواده

فایل های آموزشی

دریافت فایل عنوان
مجموعه کاتالوگ‌های آموزشی به مناسبت روز جهانی حذف خشونت علیه زنان (25 نوامبر/4آذر)
مهارت مطالعه موثر
موفقیت در آزمونهای آنلاین 1
موفقیت در آزمون آنلاین 2
موفقیت در آزمون آنلاین 3
موفقیت در آزمون آنلاین 4
موفقیت در آزمون آنلاین 5
موفقیت در آزمون آنلاین 6
مدیریت فرصتها