راهنمای تسهیلات
7/29/2021 7:25:50 PM | 446

جدول مبالغ وام های دانشجویی نیم سال اول 1400-1399

راهنمای دریافت و بازپرداخت تسهیلات سال 98

فرم مشخصات افراد شرکت کننده در طرح شبکه ملی نظارت و کنترل تغذیه دانشجویی

راهنمای ثبت نام در برنامه شبکه نظارت و کنترل تغذیه دانشجویی

مراحل دریافت وام شهریه از بانک قرض الحسنه مهر

فایل آموزشی "رتبه بندی خوابگاه ها" آموزش سطح بندی خوابگاه های دانشجویی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور (2)

فایل آموزشی "رتبه بندی خوابگاه ها" آموزش سطح بندی خوابگاه های دانشجویی به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور (1)

بروشور آشنایی با ضوابط و مقررات پرداخت تسهیلات دانشجویی

آشنایی با ضوابط و مقررات بازپرداخت تسهیلات

راهنمای بازپرداخت تسهیلات رفاهی (مربوط به اداره رفاه دانشگاهها)

راهنمای بهره مندی از تسهیلات رفاهی

راهنمای دانش آموختگان جهت بازپرداخت تسهیلات

راهنمای استفاده ازسیستم سامانه جدید خوابگاهی

راهنمای نحوه پرداخت از طریق پورتال دانشجویی