اداره تربیت بدنی
9/15/2021 1:47:02 PM | 509

رئیس اداره تربیت‌بدنی: آقای محمود روشن


شماره تماس: 146

اين اداره يكي از ادارات تابعه مديريت دانشجويي مي باشد كه هدف آن برنامه ريزي لازم به منظور توسعه و بهبود فعالیتهای مرتبط با ورزش دانشجویان دانشگاه و گسترش فعاليتهاي ورزش درون دانشگاهي و بهبود كيفيت زندگي ، تامين سلامت ، نشاط و ارتقاي اعتماد به نفس و روحيه نظم پذيري دانشجويان مي باشد. اداره تربیت بدنی دانشگاه کلیه فعالیتها و برنامه های خویش را با اعتقاد به اینکه ورزش و تربیت بدنی می تواند به عنوان وسیله ای در جهت نیل به ارزش های معنوی و حفظ ارزش های اسلامی و حاکمیت اخلاق و نشاط بر روابط دانشجویان و کارکنان و ایجاد تعادل و توازن بین فعالیت های ورزشی و تحصیلی و کار و تلاش ایشان باشد به مرحله‌ی اجرا می گذارد.
اين اداره يكي از ادارات تابعه مديريت دانشجويي مي باشد كه هدف آن برنامه ريزي لازم به منظور توسعه و بهبود فعالیتهای مرتبط با ورزش دانشجویان دانشگاه و گسترش فعاليتهاي ورزش درون دانشگاهي و بهبود كيفيت زندگي ، تامين سلامت ، نشاط و ارتقاي اعتماد به نفس و روحيه نظم پذيري دانشجويان مي باشد. اداره تربیت بدنی دانشگاه کلیه فعالیتها و برنامه های خویش را با اعتقاد به اینکه ورزش و تربیت بدنی می تواند به عنوان وسیله ای در جهت نیل به ارزش های معنوی و حفظ ارزش های اسلامی و حاکمیت اخلاق و نشاط بر روابط دانشجویان و کارکنان و ایجاد تعادل و توازن بین فعالیت های ورزشی و تحصیلی و کار و تلاش ایشان باشد به مرحله‌ی اجرا می گذارد.

اهم وظایف اداره تربیت بدنی:
- برگزاری دوره های آماده سازی تیم های ورزشی دانشگاهی جهت شرکت در مسابقات منطقه ای، سراسری، المپیاد و بین المللی
- برگزاری دوره های مربیگری و داوری برای دانشجویان و کارکنان
- برگزاری مسابقات درون واحدی برای دانشجویان و کارکنان و نظارت بر حسن اجرای آنها و ایجاد رقابت سالم ورزشی جهت تقویت انگیزه و پذیرش نقش مفید ورزش در باروری قابلیت های فردی و اجتماعی و گنجاندن آن در برنامه روزانه و هفتگی دانشجویان و کارکنان دانشگاه
- آماده سازی و تجهیز اماکن ورزشی  ، تهیه امکانات و فراهم نمودن مقدمات گذراندن سالم اوقات فراغت دانشجویان و کارکنان دانشگاه ، نظیر کلاسهای تفریحی و آموزشی در رشته های مختلف ورزشی جهت افزایش روحیه ورزشی دانشجویان وکارکنان
- ارائه خدمات آموزشی واحدهای درسی تربیت بدنی
- عقد قرار داد با افراد و ادارات و سازمانها در خصوص آموزش و تهیه امکانات ورزشی
- برگزاری اردوهای ورزشی
- شناسایی استعدادهای درخشان ورزشی و جذب دانشجویان فعال ورزشی و قهرمان و تشویق و بستر سازی مناسب برای آنان
- تلاش و ترویج ورزش های همگانی در سطح دانشگاه و بخصوص خوابگاه های دانشجویی