ضوابط بازپرداخت وام
7/27/2021 11:55:27 AM | 194

1-

دستورالعمل نحوه ورود به پورتال دانشجویی:

دانلود
2-

داده نمای پایان دوره دریافت وام و مهلت تعیین وضعیت:

دانلود
3-

مراحل بازپرداخت وام در پورتال دانشجویی:

دانلود
4-

داده نمای صدور دفترچه اقساط:

دانلود
5-

داده نمای تعیین وضعیت و تسویه حساب وام ها:

دانلود
6-

داده نمای پرداخت یکجای بدهی:

دانلود
7-

مراحل تسویه حساب و دریافت دانشنامه:

دانلود
8-

مقررات بازپرداخت گروه های خاص:

دانلود
9-

سوالات متداول دانشجویان و کارشناسان:

دانلود