10/22/2022 11:19:09 AM 10/22/2022 11:19:09 AM
اطلاعیه رزرو غذا دانشجویی
10/22/2022 11:19:09 AM | 97

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند برای رزرو نهار هفته آینده می توانند به سامانه تغذیه دانشگاه مراجعه نمایند.

نام کاربری: شماره دانشجویی

رمز عبور: عدد یک 

 

* دانشجویان می بایست از هفته قبل حتما غذا را رزرو نمایند.

* دانشجویان ۱۴۰۰ و ماقبل که کارت دانشجویی آن ها جهت دریافت غذا فعال نمی باشد، به امور دانشجویی (آقای صفری) مراجعه فرمایند.

* همچنین دانشجویان ۱۴۰۱ می توانند با مراجعه به سامانه غذا خود را رزرو نمایند.

 

معاونت امور دانشجویی

روابط عمومی دانشگاه

0 نظر
ثبت نظر