12/1/2021 12:55:34 PM 12/1/2021 12:55:34 PM
اعلام اسامی نهایی کاندیداهای شورای صنفی دانشجویان
12/1/2021 12:55:34 PM | 258

پس از بررسی‌های انجام شده از میان ۲۵ داوطلب، اسامی به شرح زیر می باشد:

 ۱- علیرضا چابک

 ۲- مریم وارسته

 ۳- نادیا رحیمی

 ۴- علی علی پور

 ۵- علی یوسف شعیبی

 ۶- شیما کشوری

 ۷- زهره فرهادی

 ۸- صدیقه طهماسبی

 ۹- مهدی سایری

 ۱۰- محدثه حاجی قاسمی

 ۱۱- مهرسا معتمدی

 ۱۲- محمد خوشخوی

 ۱۳- فاطمه آبرون

 کاندیداهای گرامی از امروز به مورخ ۱۰ آذرماه، از ساعت ۱ بامداد لغایت ۱۳ آذرماه ۱۴۰۰، تا ساعت ۹ صبح حق تبلیغات را دارند.

دانشجویان می‌توانند جهت تبلیغات انتخاباتی خود از بستر فضای مجازی معاونت دانشجویی و سایر گروه های مرتبط با دانشگاه استفاده نمایند.

 انتخابات شورای صفنی روز یکشنبه به مورخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۰، ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.

معاونت امور دانشجویی 

0 نظر
ثبت نظر